Tylko co siódmy Polak jest zaangażowany w wykonywaną pracę

Według badań „State of the Global Workplace: 2022 Report” Instytutu Gallupa, zaangażowanie w pracę zadeklarowało jedynie 14 proc. Europejczyków. Polska w zestawieniu 38 krajów znajduje się na 25 miejscu. Tylko 14 proc. pracowników mówi o zadowoleniu i zaangażowaniu w pracę. Tymczasem zaangażowanie pracowników to podstawowy warunek efektywnego działania i rozwoju firmy. Im wyższy wskaźnik zaangażowania osiąga firma, tym większe może osiągnąć efekty. Badania Instytutu Gallupa bezpośrednio wskazują, że zaangażowanie zespołu w pracę firmy przekłada się na wymierne korzyści, mierzone wysokością sprzedaży, osiąganymi zyskami, wskaźnikiem rotacji pracowników i poziomem satysfakcji klientów.

Sprawdź, czy potrzebujesz badania HR:

Zleć badanie HR

Organizacje wysokoefektywne (High Performance Organization – HPO) w odróżnieniu od niskoefektywnych starannie planują i przeprowadzają badania postaw wśród pracowników (Stevenson, 2012).

Badania HR są najlepszym wskaźnikiem tego, co dzieje się w organizacji. Rzetelne wyniki badań wskażą obszary, które wymagają poprawy lub rozwoju.

Nie czekaj na kolejne wypowiedzenia wartościowych pracowników. Sprawdź, co hamuje rozwój Twojej organizacji. Zbadaj zaangażowanie swoich pracowników, by wspólnie z nami podnieść jej efektywność.

Jako eksperci w dziedzinie zaangażowania pracowników przeprowadzimy w Twojej firmie nasze autorskie badanie, dostosowane do potrzeb i priorytetów Twojej organizacji.

Jakie badania możemy przeprowadzić dla Twojej firmy?

Badanie zaangażowania pracowników i efektywności procesów.

Kluczowe i kompleksowe badanie dla firm, które chcą poznać poziom zaangażowania pracowników oraz opinie na temat kluczowych obszarów funkcjonowania firmy w strategicznych wymiarach, decydujących o efektywności firmy.

4

Na podstawie uznanych na świecie metod badawczych mierzących zaangażowanie i efektywność (Gallup, Aon Hewitt, Kincentric, Human Performance Improvement) oraz badań dotyczących organizacji wysokoefektywnych (Waal), opracowaliśmy autorskie, wielowymiarowe narzędzie pomiaru zaangażowania pracowników oraz efektywności firmy.

Pełne badanie zawiera 50 pytań, zawartych w 6 blokach, badających strategiczne wymiary funkcjonowania firmy.

W oparciu o dane i wyniki badań, przygotowujemy rekomendacje zmian, jakie warto wdrożyć w celu zwiększenia zaangażowania oraz poprawy efektywności firmy.

Badanie zagrożenia rotacją,

realizowane w wymiarze postaw wraz z predykcją zachowań. Jednym z największych kosztów personalnych w organizacjach jest koszt odejścia i zatrudnienia nowego pracownika.

3

W ramach prowadzonego badania zagrożenia rotacją, badamy postawę zatrudnionych pracowników w stosunku do pracodawcy, stopień utożsamiania się i więzi z pracodawcą, prognozujemy ilości odejść i identyfikujemy grupy zagrożone rotacją. W oparciu o dane i wyniki badania, przygotowujemy rekomendacje zmian, jakie warto wdrożyć w celu zmniejszenia wskaźnika rotacji pracowników. 

Badania pulsecheck.

Jeśli środowisko w Twojej firmie jest dynamiczne, oraz chcesz systematycznie badać nastrój, satysfakcję lub zaangażowanie pracowników, zaprojektujemy dla Ciebie szybkie badanie Puls Check. Badanie to składa się maksymalnie z 12 pytań oraz w przyjemny i szybki sposób bada najważniejsze wskaźniki satysfakcji i zaangażowania pracowników.

5

Możemy również zaprojektować badanie na inny temat, który jest dla Twojej organizacji ważny do diagnozy w danym okresie. Dzięki systematycznym wynikom, będziesz mógł dynamicznie badać różne procesy oraz zwinnie reagować na potrzeby pracowników. Badanie pulsacyjne pozwalają na bieżąco planować i wdrażać zmiany wpływające na efektywność firmy.

Jak pracujemy?

Jesteśmy zespołem ekspertów, który łączy kompetencje z zakresu HR oraz badań społecznych. Nasze autorskie badania opracowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze zaangażowania pracowników. Proponujemy nowoczesne, dostosowane do aktualnej sytuacji i specyfiki firmy narzędzia w formie badań ankietowych lub jakościowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę przed, w trakcie i po zakończeniu procesu badania.

W przypadku każdego badania otrzymasz od nas:

  • Indywidualny projekt badawczy oparty na potrzebach firmy
  • Zarządzanie projektem w celu wsparcia realizacji badania
  • Planowanie komunikacji i realizację kampanii informacyjnej w firmie na temat badania
  • Gwarancję anonimowości badania dla pracowników
  • Dopasowaną formę badania: on-line lub tradycyjną
  • Pełny pakiet wyników ankiety wraz z analizą jakościową i ilościową
  • Benchmarki branżowe do porównań
  • Podsumowanie wyników wraz z planem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania
  • Biznesowe wsparcie konsultantów na etapie projektowania zmian
6

Nasi klienci

Nasi klienci cenią nas za skuteczność, zaangażowanie oraz partnerstwo.
Dołącz do nich!