Jak bardzo są zaangażowani Twoi pracownicy?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „Nie wiem”, nadszedł czas, żeby zmierzyć i stworzyć strategię zaangażowania pracowników, która wpłynie na wyniki Twojej firmy.

Zaangażowanie, wydajność i sukces biznesowy są ze sobą powiązane, ale trudno to zrozumieć bez odpowiedniej strategii i narzędzi. Nasze rozwiązania pozwolą wyjaśnić, co angażuje i zatrzymuje Twoich najlepszych pracowników oraz maksymalizuje ich potencjał w dążeniu do rozwoju i sukcesu firmy.

Wysoko zaangażowani pracownicy prowadzą do:

  • lepszej rentowności i produktywności przedsiębiorstw
  • wyższej sprzedaży
  • większego zadowolenia, lojalności i zaangażowania klientów
  • zwiększonej produktywności
  • mniejszej rotacji w firmie
zdj2

Zmierz i zwiększ zaangażowanie.

Skorzystaj z eksperckiej wiedzy i najlepszych rozwiązań. Rozwiń efektywność firmy.

Nasi doświadczeni konsultanci tworzą plany budowy zaangażowania dostosowane do Twojej firmy. Każdy program jest poprzedzony badaniem i diagnozą wskaźnika zaangażowania i efektywności kluczowych procesów firmowych. Decyzje dotyczące wyboru strategii zaangażowania podejmujemy w oparciu o dane analityczne. Przykładamy szczególną wagę do optymalnego dopasowania proponowanego rozwiązania do potrzeby, sprecyzowania mierzalnych celów i analizy efektów prowadzonych projektów.

Co zawiera program budowy zaangażowania?

  • Wyniki badania, analizy i diagnozę problemów, które mają największy wpływ na Twoją firmę
  • Strategię zawierającą plan poprawy zaangażowania: najlepsze taktyki i metody zaangażowania pracowników
  • Szczegółowe narzędzia i metody, dzięki którym poprawisz wskaźniki zaangażowania, rotacji, absencji i produktywności
  • Plan uwzględniający priorytety i kolejność wprowadzania następnych narzędzi
  • Mentoring konsultantów w trakcie wprowadzania zmian
zdj4

Czy jesteś gotowy zmierzyć i zwiększyć zaangażowanie pracowników?