CV jest główną wizytówką i pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą. Niewielu kandydatów zdaje sobie sprawę, że rekruter zgodnie z różnymi raportami, poświęca średnio od 6 do kilkunastu sekund na analizę jednego CV. Rzeczywista liczba sekund może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak doświadczenie rekrutera, ilość aplikacji oraz wymagania stanowiska. Istotne jest jednak to, że na podstawie szybkiej analizy podejmuje decyzję, czy zaprosić kandydata do procesu rekrutacji.

Kosztowne błędy w CV.

Każdy błąd w CV może zawarzyć na powodzeniu w zakwalifikowaniu do rozmowy z rekruterem, a więc pozbawić możliwości zdobycia wymarzonej pracy.
Dlatego na podstawie analizy tysięcy CV, rekruterzy agencji rekrutacyjnej BestHR sporządzili listę najczęstszych błędów, które cyklicznie zauważają w prowadzonych procesach rekrutacyjnych, zarówno w przypadku stanowisk specjalistycznych, jak i managerskich.
Wyeliminowanie tych podstawowych błędów przed wysłaniem CV, zdecydowanie zwiększy szansę kandydatów do zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.

Podstawowe błędy, których trzeba uniknąć przy wysyłce CV:

 • Brak dostosowania do oferty pracy: Kandydat powinien dostosować swoje CV do wymagań stanowiska, na które aplikuje i prezentować swoje doświadczenia w kontekście konkretnych wymagań. Kandydat powinien dostosowywać swoje CV do każdej oferty pracy.
 • Szablony CV – rekruter potrafi w jednym procesie rekrutacyjnym spotkać kilkanaście lub kilkadziesiąt CV wyglądających tak samo. Aby się wyróżnić nie trzeba stosować specjalnych szablonów – wystarczy zadbać o przejrzysty format dokumentu i zachować odpowiednią kolejność elementów CV.
 • Zbyt rozległe informacje osobiste – kandydat nie ma obowiązku podawania informacji o stanie cywilnym, ilości dzieci, ani podawania dokładnego miejsca zamieszkania, poza miejscowością. Pozwólmy rekruterom skupić się na doświadczeniu, a nie na sytuacji osobistej.
 • Brak spójności i chronologii w CV – niezgodność pomiędzy datami zatrudnienia, opisami stanowisk i osiągnięć może wzbudzać wątpliwości, co do rzetelności informacji: doświadczenie zawsze prezentujemy od teraźniejszego, przechodząc do najstarszego.
 • Niezgodność opisu kandydata/ profilu/ celu do poziomu stanowiska (przykład: kandydat aplikujący na stanowisko specjalistyczne, opisuje siebie jako menadżera, który pragnie rozwijać się dalej w obszarze zarządzania).
 • Nieprecyzyjne informacje: zbyt ogólne i nieprecyzyjne opisy stanowiska bez osiągnięć zawodowych lub całkowity brak zadań na zajmowanych stanowiskach.
 • Nieodpowiednie użycie języka: błędy gramatyczne i stylistyczne, a także użycie języka niestosownego do danej branży, może negatywnie wpłynąć na postrzeganie kandydata.
 • Brakujące informacje w CV, np. o odbytych kursach lub zbyt dużo informacji np. o kursach zupełnie niezwiązanych ze stanowiskiem, o które ubiega się kandydat.
 • Nieodpowiednie zdjęcie: należy unikać zdjęć z wakacji lub z wydarzeń osobistych.
 • Brak wskazania celu zawodowego: bez wyraźnego określenia celu zawodowego, rekruter może mieć trudności z oceną, czy kandydat jest odpowiedni do danego stanowiska.
 • Brak kluczowych kompetencji wymaganych na stanowisku pracy – np. językowych.
 • Zła klauzula dotycząca ochrony danych osobowych, która dotyczy innej firmy lub nie spełnia wymagań pracodawcy z ogłoszenia. Wskazuje na wysyłkę masową dokumentów.

Powyższe przykłady to tylko podstawowe informacje, czego unikać w CV. Najważniejsze jest to, aby CV zawierało kluczowe informacje i było dostosowane do wymagań stanowiska. W ten sposób można zwiększyć szansę na przyciągnięcie uwagi rekrutera i otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Jako kandydat, w celu kompletnego przygotowania do procesów rekrutacji możesz skorzystać z pomocy doświadczonego rekrutera z firmy BestHR, który przeprowadzi Cię przez proces poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.: https://besthr.pl/dla-kandydatow/rozwoj-kariery/